Sau tốt nghiệp, tôi gặp lại cô giáo mà tôi đã tỏ tình năm trước và rồi ...

     
Bấm vào #VIP 2 để xem nếu #VIP 1 xem chậm.
Dùng ứng dụng 1.1.1.1 (thay đổi DNS) nếu bạn không xem được phim trên SEXTOP1, Nhấn vào đây để tải về.

Một năm trước, tôi đã tỏ tình với cô giáo Natsuki. Tôi đã được nói, “Tôi sẽ nghĩ về nó khi tôi tốt nghiệp,” nhưng tôi biết điều đó là không thể. Vì vậy, tôi đã rất ngạc nhiên. Cô giáo ân cần gọi tôi đang ở một mình sau lễ tốt nghiệp … Tôi quyết định tốt nghiệp phá trinh ở nhà cô ngày ấy.

Sau tốt nghiệp, tôi gặp lại cô giáo mà tôi đã tỏ tình năm trước và rồi ...

Sau tốt nghiệp, tôi gặp lại cô giáo mà tôi đã tỏ tình năm trước và rồi ...

Xem thêm